ING Kortingstabel

Terug

De ING Kortingstabel is een online rekenmodule voor het maken van hypotheekrenteberekeningen. De tool heeft productie gedraaid van 2007 tot media 2014, toen ING een nieuw hypotheken prijsmodel introduceerde en de tool vervangen is door opvolger ING Price Tool.

De tool is intensief gebruikt. Elke hypotheekaanvraag voor een ING hypotheek in Nederland heeft vroeg in het proces de Kortingstabel gepasseerd. De Kortingstabel staat niet open voor consumenten, maar werd gebruikt door alle partijen die gemachtigd zijn hypotheekaanvraag te doen, dit zijn eigen ING adviseur en met name hypotheken tussenpersonen met wie ING samenwerkt, zoals De Hypotheker of de Hypotheekshop.

De Kortingstabel is ontstaan uit de wens een wildgroei van Excel sheets te vervangen waarmee voorheen prijswijzigingen gedistribueerd werden en de offerterentes konden worden uitgerekend. Het ING prijsbeleid en eerder het Postbank prijsbeleid kenmerkte zich door een complex geheel aan kortingen, wildcards, en speciale regels op basis waarvan de aan te bieden hypotheekrente moest worden uitgerekend. Dit is in de Kortingstabel ondervangen door een intelligente rule engine waar de overige functionaliteit omheen is gebouwd. De tool is gaandeweg zijn levensduur uitgebreid met extra functies zoals het uitruilen van bemiddelingsprovisie tegen voordeel voor de klant, het transparant maken van provisie, het toekennen en verwerken van wildcards, en feitelijk voor alle aspecten van het ING hypotheken prijsmodel dat reeds bestond of is bedacht tijdens de levensduur van de applicatie.

De tool diende tevens als controle voor het midoffice systeem dat via een SOAP webservice de vastgelegde calculaties opvroeg horende bij de door de adviseur ingediende aanvraag. Een waterdicht systeem. De Kortingstabel was bij introductie een revolutie in de hypotheekwereld en is nog jaren nadien door ING beschouwd als belangrijk concurrentievoordeel. ING heeft hiernaast veel lof ontvangen voor de Kortingstabel, van partners en van de Autoriteit Financiële Markten. Een zeer succesvol project met als waardig opvolger de ING Price Tool.

Klant
Case
ING Kortingstabel
Categorie
Web